01-2

สาขาบริการ

อุตสาหกรรมวงจรรวม
อุตสาหกรรมพลังงานใหม่
อุตสาหกรรมอาหารและยา
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร
อุตสาหกรรมจอแบน
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
อุตสาหกรรมก่อสร้างสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IDC)

02-3

บริการทั้งกระบวนการ

ให้คำปรึกษาและออกแบบ
การจัดการด้านวิศวกรรม
การจัดซื้ออุปกรณ์
โลจิสติกส์การค้า
การก่อสร้างและติดตั้ง
การดำเนินงานและการบำรุงรักษา