01-2

ฟิลด์บริการ

อุตสาหกรรมวงจรรวม
อุตสาหกรรมพลังงานใหม่
อุตสาหกรรมอาหารและยา
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร
อุตสาหกรรมจอแบน
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
อุตสาหกรรมการก่อสร้างสาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IDC)

02-3

บริการทั้งกระบวนการ

ให้คำปรึกษาและออกแบบ
การจัดการวิศวกรรม
การจัดหาอุปกรณ์
การค้าโลจิสติกส์
การก่อสร้างและการติดตั้ง
การดำเนินงานและการบำรุงรักษา