36/151 ถ. มอเตอร์เวย์แขวงคลองสองต้นนุ่นเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 10520

+66 2106 3880
+86 1390 1515693 (สินค้า)
+86 1816 8901 913 (วิศวกรรม)

เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา