36/151 ถ.มอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

+66 2106 3880
+86 1390 1515 693 (ผลิตภัณฑ์)
+86 1816 8901 913 (วิศวกรรมศาสตร์)

เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา