ซีอีทู (ประเทศไทย) บจก

CESE2 (Thailand) Co.Ltd ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย เป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของ China Electronics System Engineering No.2 Construction Co.Ltd ซึ่งติดกับ CEC
เราให้ความสำคัญกับลูกค้าและถือว่าเทคโนโลยีวิศวกรรมระบบสะอาดชั้นนำในประเทศเป็นความสามารถในการแข่งขันหลักของเรา เราให้บริการระดับมืออาชีพสำหรับการก่อสร้างโรงงานไฮเทคขนาดใหญ่ในด้านเซมิคอนดักเตอร์จอแบนอาหารและยาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์พลังงานใหม่การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมธุรกิจอัจฉริยะ ฯลฯ นอกจากนี้เรายังจัดหา โซลูชันด้านวิศวกรรมแบบครบวงจรและครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่มีเทคโนโลยีสูง
นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง บริษัท เราได้รวมธุรกิจวิศวกรรมของเราเข้าด้วยกันโดยรวมทรัพยากรในห่วงโซ่อุปทานและค่อยๆจัดตั้งระบบบริการการตลาดด้านวิศวกรรมการก่อสร้างที่มีลักษณะเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมการให้คำปรึกษาด้านการค้านำเข้าและส่งออกการจัดหาวัสดุทางวิศวกรรมและการขนส่งโลจิสติกส์

15
13
17
16